Så klagar du på tjänsteföretaget

Har du beställt flyttstädning och anser att det fortfarande är smutsigt? Eller har en flyttfirma skadat något under flytten utan att ge ersättning? Det finns ett otaligt antal tillfällen då man som kund behöver klaga på utfört arbete. I de flesta tillfällen löses problemet snabbt. Men i vissa fall får man fråga sig om hur långt det är värt att driva ärendet. Har ett problem uppstått vid en flytt skulle följande process kunna ske:

Kommunicera med företaget

Kontakta den flyttfirma som genomfört tjänsten och påtala vad som gått sönder samt vilken kompensation som du därmed förväntar dig. I detta läge finns ingen anledning att bli arg eller irriterad på företaget. Även om det sker sällan så går saker sönder ibland vid flyttar. Detta oavsett om man själv flyttar eller om en flyttfirma genomför jobbet.

Ofta finns en tydlig process hur man ska kommunicera detta vilket ofta är via en blankett. Detta för att alla reklamationer ska bli så tydliga som möjligt. Ring gärna och gör upp med företaget – men själva ansökan om ersättning bör alltid ske skriftligt. Att bevisa vad som är sagts muntligt är svårt.

Allmänna reklamationsnämnden

Är du och din flyttfirma inte alls överens? Då är nästa steg att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden. Det är gratis att som privatperson kontakta nämnden för en oberoende värdering av situationen. Du får berätta vad som hänt och därefter tar de in åsikter från den flyttfirma som avtalet gäller.

Allmänna reklamationsnämnden gör sedan ett utslag om de anser att du eller firman har rätt i frågan. Självklart kan det även bli en ”mix” där de anser att lösningen ligger någonstans mellan de två parternas åsikter.

Nu har företaget två val. Antingen följer man rekommendationerna från reklamationsnämnden vilket är det överlägset vanligaste. Eller så står de fast vid sin åsikt och vägrar att följa dessa rekommendationer. Men om de väljer den vägen kommer de hamna på den så kallade Svarta Listan som skapas av Råd & Rön. En lista på samtliga företag som haft ärende hos Allmänna Reklamationsnämnden och https://flyttfirmaimalmö.se/ och som inte följt detta utslag. Tidningen menar att detta påvisar att företaget inte är seriöst och avråder sina läsare att anlita dessa företag.

Däremot finns inte lagkrav på att företaget måste följa dessa rekommendationer. Visserligen missgynnas de av att vara med på Svarta Listan men samtidigt kan de anse att kunden gjort fel och stå på sig.

Allmän domstol

Skulle din flyttfirma inte följa Allmänna Reklamationsnämndens råd är nästa steg att stämma företaget i allmän domstol. Detta gäller även omvänt. Dvs. att du vägrar följa dessa råd och ni därmed fortfarande har en olöst tvist.

Att som privatperson stämma ett företag kan däremot vara extremt kostsamt. Det blir domstolsförhandlingar och skulle utslaget gå till din nackdel behöver du både betala det som motparten kräver plus kostnaden för domstolsförhandlingarna.

Detta ska då ställas mot att helt enkelt godkänna den lösning som din flyttfirma erbjuder och därefter aldrig mer anlita dem. Om du tänker stämma ett företag rekommenderas starkt ett besök hos en advokat för att diskutera hur stor chansen är att du ska kunna vinna målet.